EXPERTMÖTE OM SCHIZOFRENI 17-18 april 2018

Varmt välkommen till årets Expertgruppsmöte i Schizofreni som vi arrangerar tillsammans med världsledande forskare för tredje året i rad. Syftet med dessa dagar är att bli uppdaterad och inspirerad av den senaste forskningen inom området samt att dela erfarenheter med kollegor och föreläsare på plats. Årets program är nytt och utmanande! Vi lyfter diskussionen kring vad vi vet idag om orsakerna till schizofreni, vilka förändringar vi ser i hjärnan på grund av sjukdomen och vilka förändringar som eventuellt kan vara ett resultat av behandling? Har vi idag belägg för att vara försiktigare med läkemedel än vi tidigare trott? Hur ska vi hantera våra unga/nydebuterade psykospatienter? Vi lyfter fram klozapin och dess roll vid terapirefraktär schizofreni och diskuterar kring orsaker till att en relativt stor andel patienter inte svarar på behandling. Vi kommer även att titta på vad våra stora registerstudier visar och diskutera detta i relation till dagens riktlinjer.

Med vänliga hälsningar,
Per Högberg, Marketing Manager, Otsuka Pharma AB
Nina Erixon-Lindroth, Nordic Medical Advisor CNS; Otsuka Pharma Scandinavia AB
Göran Klement, Medical Science Liaison, H. Lundbeck AB
Jeanette Lindstrom, Marketing Project Manager, H. Lundbeck AB

Vid frågor om arrangemanget etc, vänligen kontakta Katarina Bergstrom
katarina.bergstrom@otsuka.se, mobil: 070 601 1662

Mötet sponsras av Otsuka Pharma Scandinavia och H. Lundbeck AB
OPSE/1117/MTN/1883 Nov2017  SE-ABIM-0039_2017.11

PROGRAM 17 april 2018

PROGRAM 18 april 2018

REGISTRERING, EXPERTMÖTE SCHIZOFRENI 2018

17-18 april 2018, Tisdag-Onsdag 800 kr
(inkluderar rum med frukost)

Varje deltagare måste själv stå för kostnaden för logi/övernattning. Ev. resor till Göteborg tillkommer och kommer också att faktureras. Otsuka och Lundbeck står för kostnaderna för konferens samt middag. Avgift kommer att faktureras från Hansen Event & Konferns AB direkt till nedanstående adress. Vid hjälp med resor vänligen kontakta liza.johanberg@hansen.se

Sista anmälningsdag: 2 april 2018
Avgiften kan inte återbetalas efter den 6 april 2018. Namnändring kan ske fram till ankomstdagen.
Genom att fylla i mina kontaktuppgifter samtycker jag till att H. Lundbeck AB och Otsuka Pharma Scandinavia AB registrerar mina kontaktuppgifter i syfte att skicka information om utbildningar och produkter samt för att kunna kontakta mig i framtiden. Kontaktuppgifterna hanteras enligt personuppgiftslagen (PuL).
Den registrerade har rätt att när som helst få tillgång till samt begära att uppgifter korrigeras eller tas bort. Frågor kan riktas till personuppgiftsansvarig på respektive företag. Otsuka Pharma Scandinavia AB, +46 8 545 286 60, info@otsuka.se H. Lundbeck AB, +46 40 699 82 00, sweden@lundbeck.com